We werken samen met SURFRIDER FOUNDATION EUROPE en doneren aan deze non-profitorganisatie, die een vrijwilligersnetwerk vertegenwoordigt dat zich inzet voor kustlijn- en waterbescherming door middel van lobbyen en lokale actie. Elke dag ondernemen 2.000 vrijwilligers actie in 43 lokale afdelingen in 11 Europese landen. Lees hier meer over onze liefdadigheid en opruimingsacties.

Educatie en bewustwording

Surfrider Europe gelooft in onderwijs om economische, sociale en ecologische veranderingen op een zinvolle manier te ondersteunen. De vereniging heeft innovatieve onderwijsprogramma's ontwikkeld die gericht zijn op duurzame ontwikkeling met één doel: iedereen bewust maken van de complexiteit van de huidige milieukwesties om een volwaardige agent van verandering te worden. Lees meer.

 +700 Ondernomen acties
 +14,000 deelnemers direct onderwezen
 +100,000 mensen getroffen
 

Education and awareness by Surfrider

Politieke belangenbehartiging

Surfrider Europe speelt een belangrijke rol in het Europese politieke toneel als het gaat om milieubescherming en leidt pleitbezorgingsacties voor een betere aanpassing van het wettelijke kader. De doelstellingen zijn het versterken van het milieubeleid, een transitie van een economisch model naar een ecologisch model dat gericht is op mens, natuur en klimaat. Voor Surfrider EU zijn de belangrijkste onderwerpen de waterkwaliteit, het behoud van de kustgebieden, het voorkomen van vervuiling en de gevolgen van klimaatverandering. Lees meer over hun projecten, gerelateerd aan politieke belangenbehartiging.

Surfrider Foundation Europe's political advocacy

Wetenschappelijke en juridische expertise

Gedurende 30 jaar hebben de experts van Surfrider Europe expertise ontwikkeld in de wetenschappelijke en juridische gebieden om kusten en mariene ecosystemen te beschermen. Hun expertise wordt versterkt door continu onderzoek en dagelijkse gegevensverzameling. De verzamelde vaardigheden bieden de experts de nodige middelen om de doelstellingen en ambities te behalen, om de milieuproblemen te bestrijden en onze oceanen te vernietigen. 

Political advocacy by Surfrider EU