Een jaar lang hebben we samengewerkt met SURFRIDER FOUNDATION EUROPE en gedurende deze samenwerking doneerden we een bedrag per aankoop aan deze non-profitorganisatie. Zij vertegenwoordigen een vrijwilligersnetwerk dat zich inzet voor kust- en waterbescherming door middel van lobby en lokale acties.

Elk product dat van 20/11/2020 tot 19/11/2021 op onze website is verkocht, heeft De oceaaninitiatieven, georganiseerd door Surfrider Foundation Europe, ondersteund. De Oceaan initiatieven zijn wereldwijde schoonmaakacties op stranden, meren, rivieren en oceanen. Met jouw hulp hebben we ruim €500,- kunnen doneren aan Surfrider EU om hun activiteiten op het gebied van oceaanbehoud te ondersteunen. Elke dag ondernemen 2.000 vrijwilligers actie in 43 lokale afdelingen in 11 Europese landen. Bekijk hier het laatste "Ocean Initiatives" -rapport.

Educatie en bewustwording

Surfrider Europe gelooft in onderwijs om economische, sociale en ecologische veranderingen op een zinvolle manier te ondersteunen. De vereniging heeft innovatieve onderwijsprogramma's ontwikkeld die gericht zijn op duurzame ontwikkeling met één doel: iedereen bewust maken van de complexiteit van de huidige milieukwesties om een volwaardige agent van verandering te worden. Lees meer.

 +700 Ondernomen acties
 +14,000 deelnemers direct onderwezen
 +100,000 mensen getroffen
 

Education and awareness by Surfrider

Politieke belangenbehartiging

Surfrider Europe speelt een belangrijke rol in het Europese politieke toneel als het gaat om milieubescherming en leidt pleitbezorgingsacties voor een betere aanpassing van het wettelijke kader. De doelstellingen zijn het versterken van het milieubeleid, een transitie van een economisch model naar een ecologisch model dat gericht is op mens, natuur en klimaat. Voor Surfrider EU zijn de belangrijkste onderwerpen de waterkwaliteit, het behoud van de kustgebieden, het voorkomen van vervuiling en de gevolgen van klimaatverandering. Lees meer over hun projecten, gerelateerd aan politieke belangenbehartiging.

Surfrider Foundation Europe's political advocacy

Wetenschappelijke en juridische expertise

Gedurende 30 jaar hebben de experts van Surfrider Europe expertise ontwikkeld in de wetenschappelijke en juridische gebieden om kusten en mariene ecosystemen te beschermen. Hun expertise wordt versterkt door continu onderzoek en dagelijkse gegevensverzameling. De verzamelde vaardigheden bieden de experts de nodige middelen om de doelstellingen en ambities te behalen, om de milieuproblemen te bestrijden en onze oceanen te vernietigen. 

Political advocacy by Surfrider EU