Liefdadigheid

Een jaar lang hebben we samengewerkt met SURFRIDER FOUNDATION EUROPE en gedurende deze samenwerking doneerden we een bedrag per aankoop aan deze non-profitorganisatie. Zij vertegenwoordigen een vrijwilligersnetwerk dat zich inzet voor kust- en waterbescherming door middel van lobby en lokale acties.

Elk product dat van 20/11/2020 tot 19/11/2021 op onze website is verkocht, heeft De oceaaninitiatieven, georganiseerd door Surfrider Foundation Europe, ondersteund. De Oceaan initiatieven zijn wereldwijde schoonmaakacties op stranden, meren, rivieren en oceanen. Met jouw hulp hebben we ruim €500,- kunnen doneren aan Surfrider EU om hun activiteiten op het gebied van oceaanbehoud te ondersteunen. Bekijk hier het laatste "Ocean Initiatives" -rapport.

 Bekijk hier het laatste "Ocean Initiatives" -rapport.

Surfrider Foundation Europe is een non-profitorganisatie die als doel heeft het belang van meren, rivieren, de oceaan, golven en kustlijnen te beschermen en onder de aandacht te brengen. Zij hebben momenteel meer dan 13.000 leden en zijn actief in 9 landen door middel van door vrijwilligers gerunde afdelingen. Al 30 jaar treedt Surfrider Foundation Europe op als erkende autoriteit in drie expertisegebieden: zwerfvuil op zee, waterkwaliteit en volksgezondheid, kustbeheer en klimaatverandering. 
SURFRIDER EUROPE

Door deel te nemen aan één van de schoonmaakacties die in het kader van Ocean Initiatives worden georganiseerd, worden de deelnemers zich bewust van de impact van afvalgerelateerde vervuiling dankzij een actie op het veld. Als vrijwilligers Surfrider Foundation Europe informeren over het afval dat tijdens het opruimen wordt opgehaald, dragen ze bij aan onderzoek naar vervuiling en helpen ze de wetgeving te beïnvloeden. Ocean Initiatives stellen Surfrider in staat om wetten te beïnvloeden en afval bij de bron te verminderen, door vrijwilligerswerk en verzamelde informatie over afval.

Ocean Initiatives by Surfrider Europe
Doelen:

Het milieu beschermen

Het bewustzijn verspreiden

Deel uitmaken van de oplossing

Resultaten:

25 jaar strijd

15334 opruim activiteiten sinds 1996

45876 deelnemers in 2020

1319 opruim activiteiten in 2020

40 deelnemende landen

Ocean Inhabitants. SAVE THE WAVE.